Karlstads Kammarkörs Styrelse

 

Konstnärlig ledare: Anders Göranzon

 

Johan Sanner Ordförande
Hans Axelsson Vice ordförande
Gunnar Lorentzon Sekreterare
Karin Malmqvist Kassör

Ingrid Leander

Ledamot

Marie Bryggegård

Suppleant

 

Suppleant

Tobias Lekare

Webmaster


Styrelsen kan du kontakta på styrelsen(a)kammarkoren.nu eller via Kontaktformuläret.